Çevresel ve Sosyal Sorumluluklar

Palaplast'ın üretim faaliyeti, suyun sürdürülebilir kullanımı için uygulama geliştirmeye adanmıştır. Firmamız suyun korunması, arıtılması ve kullanımı için çözümler aramaktadır.

Doğal kaynakların kullanımının çevre üzerindeki olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi ve doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanılması Palaplast'ta takip ettiğimiz değer ve hedeflerdir. Bu hususta, Yeşil Ekonominin gelişimine katkı sağlamak için 800 kW'lık fotovoltatik sistem kurduk.

Yerel topluluklara yatırım yaparak, sosyal refah ve kalkınmanın iyileştirilmesine katkıda bulunan program ve faaliyetleri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Üniversite aktiviteleri ve öğrenci organizasyonlarına olan katkımızla birlikte, çalışanlarımızın çeşitli sosyal aktivitelere ve eğitim programlarına katılımlarını arttırmaya özen gösteriyoruz. Sosyal olarak duyarlı ve organize bir çalışma ve yaşam alanı sunarak çalışanlarımızla güven bağını daha da sağlamlaştırmayı hedeflemekteyiz.